Nordisk netværk sætter fokus på digital inklusion

Mange borgere i de nordiske lande er ikke med i digitaliseringen, hvilket betyder, at de ikke har samme muligheder for at deltage i demokratiet, og at dagligdags ting som at booke tid hos lægen kan blive en udfordring. Mie Buhl, som er professor i IT og læringsdesign på AAU, fortæller her om nordiske netværk, NVL-digital, som sætter fokus på at mindske digitale skel.

Last modified: 20.12.2021

 

Selv om de nordiske lande længe har været i gang med digitalisering, er mere end hver 10 borger i Norden ikke med i digitaliseringen. Det betyder, at disse borgere er udfordret på flere måder i forhold til helt dagligdags ting som at booke tid hos lægen eller at ordne bankanliggender, når den lokale filial af banken er lukket. Demokratiske debatter foregår i stigende grad på internettet og via sociale medier, og hvis man ikke er en del af disse fællesskaber, er det svært at sætte sit præg på samfundet.

NVL-digital arbejder for at bygge bro over det digitale skel og øge voksnes forståelse for digital deltagelse. Ved at understøtte voksenlæring og gennem anbefalinger til beslutningstagere bidrager netværket til, at den voksne befolkning i de nordiske lande får bedre muligheder for at bruge digitale samfundstjenester, deltage i livslang læring, blive aktive og kritiske samfundsborgere og brugere af teknologi og til bedre kunne klare et stadig mere digitalt arbejdsliv.

Læs mere om netværket NVL-digital