To studerende fra AAU har vundet pris for bedste kommunikationsspeciale i Danmark

To studerende fra AAU har vundet pris for bedste kommunikationsspeciale i Danmark

Maria Brandenborg Andersen og Louise Mie Dunk Hansen, der er kandidater i kommunikation fra Aalborg Universitet København, har vundet Kommunikationsforums specialepris 2021 for deres speciale om risikokommunikation under COVID-19-pandemien. Med prisen følger - foruden den store ære og anerkendelse - 10.000 kr.

Last modified: 22.03.2022

Tekst: Susanne Togeby, Institut for Kommunikation og Psykologi. Foto: privat. Billedtekst: Vinderne af K-prisen for bedste kommunikationsspeciale 2021 Louise Dunk Hansen og Maria Brandenborg med vejleder Mette Marie Roslyng, alle fra Aalborg Universitet.

 

I specialet undersøger Maria Brandenborg Andersen og Louise Mie Dunk Hansen, hvordan der blev kommunikeret om de alvorlige risici ved COVID-19 på pressemøderne med regeringen og de offentlige myndigheder. De to tidligere studerende siger:

- Alle danskere kan nok skrive under på, at COVID-19 har haft en enorm indvirkning på vores alles hverdag. Politikere og eksperter har kommunikeret om indgribende restriktioner og kommet med anbefalinger, der har fået os til at holde afstand til hinanden, arbejde hjemmefra i lange perioder og spritte hænder i vidt omfang. Og danskerne har også påvirket hinanden indbyrdes til at efterleve de regler og normer, der er blevet kommunikeret. Da vi derfor stod og skulle vælge specialeemne, så var vi begge ret sikre på, at det skulle omhandle kommunikation om COVID-19.

Mere konkret valgte Maria og Louise at analysere otte pressemøder fra 2020, og her stillede de skarpt på, hvordan der blev kommunikeret omkring viden og risiko, samt hvordan styring og magt udspillede sig i den sammenhæng.

En næsten umulig opgave

Ifølge Mette Marie Roslyng, der er lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi og har været vejleder på specialet, bidrager forfatterne til feltet om risiko- og videnskabskommunikation med en kritisk forståelse af de paradoksale og komplekse betingelser, der er til stede, når myndigheder kommunikerer om risiko. Det giver mulighed for at sætte regeringens og myndighedernes konkrete kommunikation i perspektiv under Covid-19-krisen samt for at tænke på nye måder over kommunikationens betydning i myndigheders styring i en krisesituation. Som begrundelse for at indstille det til kommunikationsprisen, siger hun:

- Det lykkes i specialet at skabe en sammenhængende teoretisk ramme til at undersøge kommunikation af risiko på en måde, der viser bevidsthed om risikokommunikationens kulturelle og politiske implikationer. Dette perspektiv overses ofte i andre studier indenfor risikokommunikation. Specialet udgør derfor et originalt bidrag til forskningen inden for et højaktuelt emne om myndigheder og regeringens fremstilling af videnskab og risiko i forbindelse med Covid-19. 

Specialet konkluderer, at vellykket kommunikation om risici, hvor der eksisterer en begrænset mængde viden, er en svær og næsten umulig opgave, og at styring bliver et centralt element i kommunikationen og håndteringen. Der er nemlig flere underliggende taktikker, der bliver både handlingsanvisende og -begrænsende for befolkningen.

I dag arbejder Maria som Marketing Project Coordinator for Microsoft, og Louise som projektleder i marketingafdelingen i Deloitte. 

Yderligere information

Kommunikationsforums specialepris 2021 blev uddelt sammen med 10.000 kr. den 18. marts 2022. Læs om prisen for bedste kommunikationsspeciale 2021

Læs en kort beskrivelse af Maria Brandenborg Andersen og Louise Mie Dunk Hansens speciale: Hvordan kommunikerer man om risiko?

Hent hele specialet her: Den svære dans med Covid-19: En analyse af involverede aktørers risikokommunikation og -styring

For yderligere information kontakt:

Louise Mie Dunk Hansen, louisedunk@hotmail.com

Lektor og vejleder Mette Marie Roslyng, mmroslyng@ikp.aau.dk