To vindere af MÆRKK-prisen 2021

To vindere af MÆRKK-prisen 2021

For første gang i prisens 10-årige historie tildeles MÆRKK-prisen denne gang til to specialer.

Last modified: 28.01.2022

Foto: Marian Park Petersen, Jane Kirstine Lausten og Marie Hedemark (fraværende på billedet) samt Søren Mølgaard, Emil Otte Brok og Claus Martin Andersen vandt MÆRKK-prisen for deres specialer

Marian Park Petersen, Jane Kirstine Lausten og Marie Hedemark (fraværende på billedet) har modtaget MÆRKK-prisen for specialet ”Da forbrugerne fik ny vaner” og Søren Mølgaard, Emil Otte Brok og Claus Martin Andersen for specialet ”Emotionel respons på online reklamevideoer med og uden lyd”. Alle har skrevet speciale på kommunikationsuddannelsen.

MÆRKK-prisen tildeles som påskyndelse af en fremragende og nyskabende besvarelse af en problemstilling inden for MÆRKKs fagområde. MÆRKK er en vidensgruppe ved Institut for Kommunikation og Psykologi som arbejder med æstetik i relation til kommunikation, kultur og kognition.

Søren Mølgaard, Emil Otte Brok og Claus Martin Andersens speciale kan hentes her: Emotionel respons på online reklamevideoer med og uden lyd

Marian Park Petersen, Jane Kirstine Lausten og Marie Hedemarks speciale er ikke tilgængeligt.