Finn Thorbjørn Hansen sætter fokus på undringsdimensionen i kunstneriske processer

Finn Thorbjørn Hansen sætter fokus på undringsdimensionen i kunstneriske processer

I et nyt forskningsprojekt skal professor Finn Thorbjørn Hansen følge og beskrive teatret Carte Blanches arbejde. Hensigten er at undersøge, hvordan kunstnerisk forundring og filosofisk undren kan bruges dels i dramaturgiske og kunstneriske skabelsesprocesser og dels inden for praksisfænomenologisk forskning.

Last modified: 06.12.2018

Billede: fra installationsforestillingen TOMRUM, som var startskuddet til samarbejdet mellem Finn Thorbjørn Hansen og teatret Carte Blanche. Foto: Carte Blanche/Bo Amstrup

Hvorfor virker én scene og ikke en anden, hvordan bringes vi til at tænke nyt, og hvordan kan man skabe situationer, der giver rum for at undre sig og stille spørgsmål til den verden, vi kender? Og på hvilken måde kan den fænomenologiske forskning lære af kunsten? Har teater og scenekunst en aktionsdimension, som fænomenologien kan lære af? Hvad sker der, når Viborgs utraditionelle egnsteater Carte Blanche med deres opsætninger skaber undringsrum i offentlige institutioner? Teatret er netop kendt for at møde publikum uden for teatersalens gængse rammer på gaden, på biblioteket eller i domkirken. Og hvad sker der, når en filosof og fænomenologisk forsker bringer filosofisk undren ind i teatrets verden og andre kunstneriske processer?

I forskningsprojektet skal Finn Thorbjørn Hansen på den ene side udfordre de bevidste og ubevidste metoder og forundringsformer, som teatret Carte Blanche tager i anvendelse i skabelsen af deres utraditionelle scenekunst. På den anden side skal de kunstneriske forundringsprocesser også udfordre og skabe ny indsigt i, hvordan man kan kvalificere en fænomenologisk og ’art-based research’-tilgang. Teatret skal også prøve forskellige ’undringsrum’ i det offentlige i løbet af projektperioden.

Alt andet end et tomt rum

Som en del af samarbejdet blev også elever, lærere og ledelse fra Viborg Katedralskole inddraget i forbindelse med opsætningen af installationsforestillingen TOMRUM i november. Her deltog Finn Thorbjørn Hansen også som forsker, hvor han observerede under - og interviewede deltagerne efter forestillingerne på Viborg Katedralskole. Men ikke nok med det: som fænomenologisk aktionsforsker deltog han også i nogle af forestillingerne som ’filosofisk performer’, dvs. han blev en del af den kunstneriske proces, hvor de unge mødte en ægte ”filosof” under forestillingen. TOMRUM viste sig at være alt andet end et tomt rum, idet det var fyldt af en undringsvækkende stilhed og af lyde, dufte, overraskende hændelser, dialoger med performerne og små fine forunderlige sedler med spørgsmål, der alt sammen var med til at bringe både elever, lærere og borgere i reel undren. Se også TV Midtvest optagelse fra én af disse forestillinger.

internationalt projekt med 80 kunstnere

I slutningen af november blev Carte Blanches kunstneriske leder, Sara Topsøe Jensen, og Finn Thorbjørn Hansen inviteret af Statens Kunstfond til Glyptoteket i København. Her blev de bedt om at starte et større flerårigt internationalt tværæstetisk projekt op, hvor 80 kunstnere (musikere, designere, filmproducenter, digtere, etc.) fra hele verden deltog. Det skulle de gøre ved at føre en samtale på en time foran dette publikum om deres nystartede projekt og om, hvad et samspil mellem kunstnerisk forundring og filosofisk undren kan give af muligheder.

Også relevant i gymnasiet og for mennesker, der arbejder med innovation

Resultaterne af forskningsprojektet vil ikke kun komme teaterverdenen og forskningen til gavn, men – er håbet – også blive relevant og anvendelige i gymnasier eller andre uddannelsesinstitutioner, hvor man ønsker at arbejde med utraditionelle og undringsbaserede dialoger og kreative processer. Det kunne f.eks. være som en del af uddannelsen på sygepleje- og pædagoguddannelser eller på kurser inden for entreprenørskab og innovation. Finn Thorbjørn Hansen er således også aktuel med bogen At møde verden med undren: Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv. Bogen henvender sig til fagpersoner, som søger inspiration og konkrete redskaber til innovationsarbejdet og ny inspiration til at styrke menings- og livskvalitetsdimensionen i arbejdslivet. Derudover er den også spændende læsning for studerende og praktikere, der er optaget af fx undervisning og vejledning med en filosofisk-eksistentiel dimension.

Fakta om projektet

Projektet er støttet med 350.000 kr. fra Kvalitetsudviklingspuljen for Egnsteatre.

Projektet løber fra 2018-2020.

For yderligere information om forskningsdelen af projektet, kontakt:

Finn Thorbjørn Hansen, mobil: 3070 3910 / e-mail: finnth@hum.aau.dk