Dialogisk procesfacilitering

Dialogisk procesfacilitering

Dialogisk procesfacilitering er redigeret af Helle Alrø, Lise Billund og Poul Nørgård Dahl og henvender sig til alle, der teoretisk og praktisk beskæftiger sig med facilitering af forandrings- og udviklingsprocesser. Bogen præsenterer i teori og praksis forskellige måder at facilitere dialog på som også i sig selv er dialogiske.

Last modified: 19.12.2018

Dialogisk procesfacilitering

Redigeret af Helle Alrø, Lise Billund og Poul Nørgård Dahl

Dialogisk procesfacilitering henvender sig til studerende, undervisere og forskere på universiteter og professionsuddannelser samt konsulenter og ledere, der teoretisk og praktisk beskæftiger sig med facilitering af forandrings- og udviklingsprocesser.

Bogen har fokus på dialogisk procesfacilitering.Dialog forstås som en samtale med sær­lige kvaliteter præget af deltagernes nysgerrige, undrende, udforskende, kontakt­fulde og dvælende forholdemåder, hvor nye forståelser kan opstå og emergere i sam­spil­let. Deltagerne forholder sig til det fælles tema ved at spille ind og tænke med på andres input. Dialog er derfor oplagt i forhold til samtaleprocesser, hvor man ønsker at arbejde med udvikling og forandring.

Dialog er ikke en selvfølgelighed i nutidens organisationer, hvor man ofte er underlagt stort handlepres og derfor i hverdagen forholder sig handlings- og løsningsorienteret ud fra sit individuelle perspektiv og sine taget-for-givet-antagelser. Det kan vanskelig­gøre udviklingen af gensidig forståelse og en mere kreativ eller dybdegående indsigt i emnet, udfordringen eller sagen. Det er her dialogisk procesfacilitering kommer ind i billedet. Bogen præsenterer i teori og praksis forskellige måder at facilitere dialog på som også i sig selv er dialogiske.

Yderligere information om bogen:

Om redaktørerne