The study board of Communication and Digital Media

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler Studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler også sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Studienævnet har op til 10 medlemmer, og heraf har undervisere og studerende hver halvdelen af pladserne. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Studienævnet udpeger en formand blandt underviserne i studienævnet.

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier pr. 1. februar 2020

 

UnderviserrepræsentanteR:

Ole Ertløv Hansen (formand) - SEND MAIL

Iben Bredahl Jessen - SEND MAIL

Jacob Davidsen - SEND MAIL

Malene Charlotte Larsen - SEND MAIL

Camilla Dindler - SEND MAIL

 

undervisersuppleanter:

Gorm Larsen – SEND MAIL

Anete Mikkala Camille Strand - SEND MAIL

Jens F. Jensen  – SEND MAIL

 

Studenterrepræsentanter:

Bastian Lundt Malling (Næstformand) - SEND MAIL

Malou Krarup Kirch - SEND MAIL

Anne Kongsbak Søder - SEND MAIL

Marie Adjei Thrysøe - SEND MAIL

Nathalie Falkow Bruun - SEND MAIL

 

studenterSuppleanter:

Ingen

 

studienævnsSekretær:

Eva Althoff Bengaard - SEND MAIL

 

Head of Study Board

The Study Board secretariat