AAU logo

The study board of Communication and Digital Media

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler Studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler også sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Studienævnet har op til 10 medlemmer, og heraf har undervisere og studerende hver halvdelen af pladserne. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Studienævnet udpeger en formand blandt underviserne i studienævnet.

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier pr. 1. februar 2018

 

UnderviserrepræsentanteR:
 

Ole Ertløv Hansen (formand) - SEND MAIL

Gorm Larsen - SEND MAIL

Iben Bredahl Jessen - SEND MAIL

Jens F. Jensen - SEND MAIL

Finn Thorbjørn Hansen - SEND MAIL

 


Studenterrepræsentanter:

Line Wigard (næstformand) - SEND MAIL

Diana Grøndahl Thomassen - SEND MAIL

 

 

Suppleanter:

Bolette Blaagaard - SEND MAIL

 

Sekretærer:

Eva Althoff Bengaard - SEND MAIL

 

Head of Study Board

The Study Board secretariat